FFII aptauja par programmatūras patentiem 2004. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām

1a. Vai Jūs balsosiet par publikācijas brīvību (pret programmas slepenību)?
atturēšos
1b. Vai Jūs balsosiet par direktīvas noraidīšanu, ja publikācijas brīvība netiks atbalstīta?
atturēšos
Iespējamie komentāri:
2a. Vai Jūs balsosiet par interoperācijas (sadarbības) brīvību, kā tika balsots sēdē 2003. gada 24. septembrī un arī JURI, CULT un ITRE?
atturēšos
2b. Vai Jūs balsosiet par direktīvas noraidīšanu, ja interoperācijas (sadarbības) brīvība netiks atbalstīta?
atturēšos
Iespējamie komentāri:
3a. Vai Jūs blasosiet par datu apstrādes izslēgšanu no 'tehnoloģijas lauka', kā balsots 24. sptembrī par punktu 3a?
atturēšos
3b. Vai Jūs balsosiet par direktīvas noraidīšanu, ja datu apstrāde netiks izslēgta?
atturēšos
Iespējamie komentāri:
4a. Vai Jūs balsosiet par vārda 'tehnisks' definešanu caur atsauksmi uz dabas spēku pielietojumu?
atturēšos
4b. Vai Jūs balsosiet par direktīvas noraidīšanu, ja tajā nebūs šādas definīcijas?
atturēšos
Iespējamie komentāri:

Komentāri (nav obligāti):